English | Nederlands

Nestoria Mitula Trovit

Privacybeleid

Dit is een Engelse vertaling. In geval van een discrepantie tussen de Engelse en de vertaalde, prevaleert de Engelse versie.

 

Bij Lifull Connect begrijpen we het belang van persoonlijke gegevens voor onze gebruikers en klanten. We zijn toegewijd aan uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten.

 

Dit Privacybeleid beschrijft de verwerking van persoonlijke informatie die wordt verstrekt of verzameld op de websites en applicaties (“het Platform”) waarin dit Privacybeleid wordt gepubliceerd of waarnaar wordt doorverwezen. Dit privacybeleid is in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is op de plaatsen waar we actief zijn. In sommige gevallen kunnen we aanvullende kennisgevingen inzake gegevensprivacy opnemen die specifiek zijn voor bepaalde regio’s.

 

Dit beleid legt de doeleinden uit waarvoor uw persoonsgegevens door het Platform kunnen worden verwerkt. Lees dit aandachtig door. Door het Platform of een daarvan afgeleide dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik dat wij maken van de verzamelde persoonsgegevens.

 

Dit beleid is niet van toepassing op andere groepen betrokkenen die er niet op staan.

Lifull Connect wordt gevormd door verschillende bedrijven en merken. Dit privacybeleid wordt uitgegeven namens de bedrijvengroep die deel uitmaakt van Lifull Connect, dus wanneer we “Lifull Connect”, “wij”, “ons” of “onze” in deze privacyverklaring vermelden, verwijzen we naar het relevante bedrijf van Lifull Connect dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke varieert afhankelijk van het land en het merk dat de diensten levert of de gegevens verzamelt. U kunt de bijbehorende gegevensbeheerder vinden in onze portals Juridische kennisgeving of onze aggregators Juridische kennisgeving.

 

Onze merken staan hier vermeld: hier.

 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u hier contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Lifull Connect heeft toegang tot de volgende persoonsgegevens:

 

 1. a) Persoonsgegevens die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt:
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Voorkeuren
 • E-mailadres
 • Type waarschuwingen dat moet worden ontvangen
 • Favoriete woningen
 • Geolocatie, alleen als de gebruiker deze optie op zijn/haar apparaat activeert.
 • Alle persoonlijke gegevens die rechtstreeks naar Lifull Connect worden verzonden

 

 1. b) Persoonsgegevens die vrijwillig worden verstrekt door ontwikkelaars of professionals:
 • Volledige naam
 • Volledig adres/geregistreerd bedrijfsadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuurgegevens
 • Overige contactgegevens (Whatsapp id, Line id, Skype id, Messenger id, Wechat id en/of website url).
 • Geolocatie, alleen als de agent deze optie op zijn/haar apparaat activeert.
 • Alle persoonlijke gegevens die rechtstreeks naar Lifull Connect worden verzonden

 

 1. c) Persoonsgegevens die vrijwillig door eigenaren worden verstrekt:
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eigendomsgegevens (bij het publiceren van een advertentie): geheel of gedeeltelijk adres, foto’s /video’s, beschrijving en kenmerken, contactgegevens (Whatsapp-id, lijn-id, Skype-id, Messenger-id, Wechat-id) en / of website-url.

 

 1. d) Persoonsgegevens die automatisch door Lifull Connect worden verzameld:

 

Tijdens uw interactie met onze website kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur (IP-adres, apparaatgegevens), browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken:

 • Apparaatgegevens: besturingssysteem, versie of unieke id’s. Bijvoorbeeld de naam van het movil-netwerk dat door het apparaat wordt gebruikt.
 • Geolocatiegegevens: Alleen als u toestemming geeft voor het gebruik ervan.  Geolocatie kan worden bepaald door IP-adres, GPS, Wi-Fi-toegangspunten en movil-servicetorens. In ieder geval zal het worden gebruikt om enkele functies in te schakelen die nodig zijn om de services te leveren en in sommige gevallen om advertenties met betrekking tot uw locatie weer te geven.
 • Navigatiegegevens: informatie over uw activiteit op onze websites, waaronder websites van waaruit u onze websites bezoekt, uitgevoerde zoekopdrachten, datum en uur van de bezoeken, interactie met advertenties, gegenereerde waarschuwingen en bezoekduur. Met deze informatie kunnen we advertenties of producten voorstellen die vergelijkbaar zijn met de advertenties of producten waarnaar u op zoek was en aangepaste advertenties die aan u worden getoond.

 

In het geval dat u een sociaal netwerkprofiel hebt gebruikt om (zoals Facebook of Google) een account aan te maken op onze websites:

 

Dit is volledig vrijwillig en houdt in dat we naast uw gebruikersnaam in het overeenkomstige sociale netwerk toegang hebben tot andere persoonlijke gegevens onder uw profiel, zoals uw adres, naam, identificatie, geslacht, foto, contacten, groepen, voorkeuren en hobby’s en andere gegevens, altijd volgens uw privacy-instellingen op dat netwerk. In ieder geval hebben we alleen toegang tot die gegevens die u die entiteiten hebt geautoriseerd om met ons te delen en alleen voor dezelfde doeleinden als wanneer u zich rechtstreeks bij ons registreert. Informatie hierover wordt aan u verstrekt voordat u zich via deze optie registreert, maar we raden u aan de algemene voorwaarden van die platforms zorgvuldig te lezen voordat u ons toestemming geeft. Zonder minimale informatie kunnen we geen gebruikersaccount aanmaken.

 

Registratie voor onze diensten is volledig vrijwillig, maar voor a), b) en c) sommige velden zijn verplicht en moeten worden verstrekt om onze diensten te verlenen. Indien niet verstrekt, kunnen we de diensten niet leveren. Die velden zijn meestal gemarkeerd met een sterretje of een waarschuwing zal hierover informeren.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven Dit beleid is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, keuzes en controles die op u van toepassing zijn. We kunnen de informatie die van u of van aan u gekoppelde apparaten is verzameld, gebruiken om:

 • u als gebruiker te registreren en uw account aan te maken.
 • onze diensten te leveren, in overeenstemming met de juridische kennisgeving en toepasselijke algemene voorwaarden of die in de toekomst met elk van de gebruikers kunnen worden vastgesteld.
 • te reageren op raadplegingen of informatieverzoeken van de gebruikers/agenten/eigenaren.
 • advertenties van agenten/eigenaren uploaden en deze op onze websites publiceren.
 • u op de hoogte te houden van onze diensten, activiteiten, projecten, updates en nieuwe website(s) of applicatie(s) functies door middel van kennisgevingen/nieuwsbrieven verzonden per e-mail en/of andere elektronische middelen.
 • inhoud en ervaringen personaliseren. De informatie die u verstrekt, stelt ons in staat om gebruikersprofielen te genereren om u op een gepersonaliseerde manier advertenties, producten of diensten van Lifull Connect of onze partners aan te bieden.
 • onze websites, producten, diensten en activiteiten te beheren, te begrijpen, te optimaliseren, te ontwikkelen of te verbeteren.
 • activiteiten detecteren, onderzoeken en voorkomen die mogelijk in strijd zijn met ons beleid of als illegaal worden beschouwd.
 • uw deelname aan een wedstrijd of prijs te beheren.
 • uw opmerkingen te publiceren (indien van toepassing) als u een geregistreerde gebruiker bent.

Lifull Connect kan uw persoonsgegevens verwerken op een van de volgende rechtsgronden:

 • Indien dit noodzakelijk is in verband met contractuele verplichtingen: het beheren van de boekhouding en het verlenen van onze diensten.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op Lifull Connect.
 • Gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Lifull Connect en om elke vorm van communicatie te verzenden met behulp van de verstrekte contactgegevens.
 • Op basis van uw gegeven toestemming om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Lifull Connect en om communicatie van uw interesse te verzenden met behulp van de verstrekte contactgegevens.

Lifull Connect deelt uw persoonsgegevens alleen met andere entiteiten in de volgende gevallen:

 • Eigenaren, adverteerders en agenten
 • Portals of platforms die advertenties publiceren
 • Wanneer u een dienst en/of meer informatie aanvraagt via het hiervoor ter beschikking gestelde contactformulier.
 • Als u een add op onze platforms plaatst, worden uw contactgegevens (aan ons verstrekt) en informatie over de accommodatie of het product dat op de add is opgenomen, gepubliceerd en hebben al onze bezoekers en gebruikers er toegang toe.
 • Voor de rest van de doeleinden worden uw persoonlijke gegevens niet gedeeld, verkocht of bekendgemaakt. Niettemin kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan regelgevende instanties of andere derden volgens de toepasselijke wetgeving.
 • Bovendien, en indien van toepassing als u de overdraagbaarheid van uw gegevens aanvraagt, zullen we deze doorgeven aan de ontvanger die u aangeeft

 

Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens, afhankelijk van het doel van het verzamelen, worden geopend door:

 • Externe dienstverleners die persoonsgegevens kunnen verwerken volgens de instructies van Lifull Connect, bij het toepassen van de juiste beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we persoonsgegevens kunnen delen onder de afdwingbare privacywetgeving. Wij doen onder andere en bij wijze van voorbeeld een beroep op externe aanbieders voor het hosten van gegevens, het verzenden van elektronische communicatie of voor algemene ondersteuning en ontwikkeling.
 • Andere bedrijven van de Lifull Connect-groep, volgens ons legitieme belang, voor interne beheerkwesties, onderworpen aan de toepasselijke privacywetgeving.

U kunt de volgende rechten uitoefenen, altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens: u kunt Lifull Connect informeren naar de verwerking van uw persoonsgegevens en deze inzien
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wissen
 • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren in geval deze onjuist of onvolledig zijn
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan
 • Een klacht indienen bij de overeenkomstige gegevensbeschermingsautoriteit van uw land en/of regio
 • Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens: als u uw persoonsgegevens door een andere verwerkingsverantwoordelijke wilt laten verwerken, zal Lifull Connect de overdracht van uw persoonsgegevens naar de aangegeven nieuwe verwerkingsverantwoordelijke mogelijk maken
 • Het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens

 

In elk geval worden alle persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan het account van de gebruiker, evenals alle informatie en / of inhoud die in het overeenkomstige profiel is opgenomen, verwijderd op hetzelfde moment dat de gebruiker het recht op verwijdering uitoefent. Bovendien, indien de gebruiker het recht op verwijdering uitoefent in verband met persoonlijke gegevens die nodig zijn om de diensten op het Platform te leveren, zal Lifull Connect gedwongen zijn om zijn relatie met de gebruiker te beëindigen en zal daarom de gebruiker uitschrijven, die niet het recht heeft om enige claim in dit verband in te dienen. Wissing zal worden uitgevoerd zonder afbreuk te doen aan de verplichting van de blokkering zoals uiteengezet in sommige toepasselijke verordening(en) inzake gegevensbescherming.

 

Gebruikers kunnen hun rechten uitoefenen door een schriftelijke mededeling te sturen naar de eigenaar van de website zoals aangegeven in onze Juridische kennisgeving van aggregators of Juridische kennisgeving van portals of via de contactgegevens die we onderaan elk van onze websites hebben.

 

Belangrijk: Houd er rekening mee dat sommige rechten die hierboven zijn opgenomen mogelijk niet op u van toepassing zijn vanwege de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In dat geval, als u een recht uitoefent dat niet van toepassing is, kunnen we er niet mee doorgaan. Controleer vooraf uw toepasselijke rechten om ongemak te voorkomen.

 • Lifull Connect heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, of ongepast worden gewijzigd of bekendgemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die derden die die informatie alleen om zakelijke redenen moeten verwerken. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens onze instructies en worden beschermd door de geheimhoudingsplicht.
 • Om u te beschermen, hebben we procedures ingevoerd om een inbreuk op de beveiliging op te sporen en zullen we u en elke toepasselijke privacytoezichthouder op de hoogte stellen van elke inbreuk, indien van toepassing en in overeenstemming met onze wettelijk toepasselijke verplichtingen. Ondanks de zorgvuldige implementatie van dergelijke maatregelen, moet de gebruiker echter weten dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn.

Lifull Connect zal uw persoonsgegevens verwerken zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken en zal uw gegevens bewaren zoals verstrekt volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

De criteria die we in dit verband volgen, worden bepaald door:

 • Het doel van de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens en de naleving van het doel. Dit betekent dat we uw gegevens bewaren terwijl deze actief zijn en totdat u uw account annuleert.
 • De redenen voor het verzamelen van de persoonlijke gegevens: u kunt bijvoorbeeld uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.
 • Verplichte opslagtijden onder contractuele en reglementaire bepalingen.

 

Houd er rekening mee dat Lifull Connect in sommige gevallen de verplichting heeft om bepaalde persoonlijke gegevens van de gebruikers gedurende een extra periode te bewaren, afhankelijk van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

Professionals die met Lifull Connect werken en die op enigerlei wijze kunnen ingrijpen in de diensten die aan de gebruiker worden geleverd, verbinden zich ertoe de informatie waartoe zij toegang kunnen krijgen, niet bekend te maken of te gebruiken. In ieder geval zal alle door de gebruiker verstrekte informatie als vertrouwelijk worden beschouwd en mag deze niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het beheer van het account van de gebruiker en/of de diensten die met Lifull Connect worden ingeschakeld (indien van toepassing). In dit verband verbinden wij ons ertoe geen informatie over de gebruiker bekend te maken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Lifull Connect is wereldwijd actief, daarom zal het in sommige gevallen nodig zijn om uw persoonsgegevens over te dragen aan derde landen voor operationele doeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan:

 • Lifull Connect groepsentiteiten kunt u vinden in onze Juridische kennisgeving
 • Dienstverleners die we nodig hebben om uw gegevens te verstrekken

 

In ieder geval zullen we alleen de minimaal vereiste gegevens overdragen om te voldoen aan de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.

 

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) en uw gegevens worden overgedragen buiten de EER, zullen wij:

 

Uw persoonsgegevens verwerken in een gebied waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau biedt, anders zullen wij ervoor zorgen dat er voldoende garanties worden geboden om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals EU-modelcontractbepalingen, bindende bedrijfsregels (BCR), gedragscodes of soortgelijke juridische mechanismen die ons in staat stellen uw persoonsgegevens met een adequaat beschermingsniveau over te dragen. U kunt aanvullende informatie over de gebruikte mechanismen opvragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming, zelfs een kopie van de gebruikte contractuele clausules, door hier te klikken.

We zullen geen persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken die bijzonder gevoelig kunnen zijn of die zijn opgenomen in de speciale categorie van persoonlijke gebruikersgegevens, tenzij deze gegevens expliciet zijn verstrekt. Speciale categorieën persoonsgegevens omvatten informatie met betrekking tot ras/etniciteit, politieke opvattingen, religieuze, filosofische of soortgelijke overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens, biometrische gegevens die uitsluitend worden gebruikt voor de identificatie van een persoon, gezondheidsgegevens, seksuele voorkeur of seksuele geaardheid.

Het Platform is niet ontworpen of gericht op minderjarigen jonger dan zestien (16) jaar, die het niet mogen gebruiken zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. In die zin verzamelen we niet bewust informatie van mensen onder die leeftijd. Als een van de ouders of wettelijke voogden van mening is dat hun kinderen ons zonder hun toestemming persoonlijke gegevens hebben verstrekt, moeten zij ons hiervan op de hoogte stellen via de contactgegevens die we onderaan elk van onze websites hebben staan.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

 

Bovendien, als we een zakelijke relatie met u hebben, kunnen we u informatie sturen over onze producten of diensten op basis van onze legitieme belangen.

 

Als u op elk moment geen commerciële of promotionele informatie meer wilt ontvangen van Lifull Connect of derden, kunt u zich rechtstreeks kosteloos afmelden voor marketingcampagnes door hier contact met ons op te nemen.  of door op de opt-out-knop in uw voorkeurenpaneel te drukken, in het account van de gebruiker. U kunt ook de opt-out-procedure gebruiken die wordt vermeld in elk promotiebericht dat u van Lifull Connect ontvangt.

 

Houd er rekening mee dat, zelfs als u besluit zich niet te abonneren of als u besluit zich af te melden voor het ontvangen van promotionele e-mails of nieuwsbrieven, we mogelijk contact met u moeten blijven opnemen in verband met belangrijke informatie van niet-commerciële aard, zoals probleemoplossing, inactiviteit of gebrek aan gebruik, detectie en preventie van fouten of, in het algemeen, naleving van de juridische kennisgeving en operationele procedures van het Platform.

Lifull Connect Group informeert u dat, wanneer u ons verzoekt om ons te volgen op onze profielen of sociale mediapagina’s, wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken (altijd in overeenstemming met uw privacy-instellingen op het overeenkomstige sociale netwerk en het privacybeleid ervan) om u op te nemen als een van onze volgers en met u te communiceren.

 

Onze verbinding kan, op basis van uw instellingen, op uw profiel en prikbord worden geplaatst, zodat uw vrienden er meldingen over kunnen ontvangen. We kunnen standaard alleen je naam en je profielfoto zien. Dat wil zeggen, we hebben geen toegang tot aanvullende persoonlijke gegevens of uw sociale netwerkactiviteit tenzij u toegang hebt gegeven aan “iedereen” of uw profiel volledig openbaar is.

 

Wij zullen u via social media informeren  over onze activiteiten, evenementen, nieuws, producten of diensten aangeboden door Lifull Connect Group of onze partners. Als u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, klikt u gewoon op “ontvolgen”. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Wij informeren u dat het mogelijk is dat uw opmerkingen worden gepubliceerd buiten het platform van het sociale netwerk of met behulp van andere tools dan TWITTER API of FACEBOOK API. Hiervoor hebben we uw voorafgaande toestemming, zonder enig deel van de inhoud van het bericht te wijzigen, te vertalen of te verwijderen. Daarnaast verwijzen wij altijd naar uw volledige gebruikersnaam. Zodra die inhoud van het sociale netwerk is verwijderd of gewijzigd, zullen we er alles aan doen om deze binnen 24 uur te verwijderen of te wijzigen, op voorwaarde dat we hiervan op de hoogte zijn gesteld.

 

Lifull Connect Group zal derden (Google Ads, Facebook Ads, enz.) gebruiken om u informatie of advertenties met betrekking tot haar diensten of producten te tonen, opnieuw op de markt te brengen en / of vergelijkbare doelgroepen te creëren voor die gebruikers die zich registreren om aanvullende informatie over Lifull Connect Group-producten op sociale media te verkrijgen. Deze aanbieders zullen de gegevens uitsluitend namens Lifull Connect Group en versleuteld verwerken.  U kunt   het gebruik van cookies en soortgelijke hulpmiddelen uitschakelen en beheren  zoals aangegeven in hun privacybeleid.

 

Lifull Connect Group zal niet in staat zijn om uw persoonsgegevens van s ociële media in te zien, te wijzigen of te annuleren  , alleen de overeenkomstige social network kan dit doen. Als u meer wilt weten over hoe sociale media uw gegevens verwerken, kunt u hun privacybeleid hier bezoeken:

 

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Linkedin

 

 

Lifull Connect Group stelt alle gebruikers in staat om vrij te reageren, maar om de juiste functionaliteit van sociale media te behouden en een aangename sfeer te behouden, moeten enkele basisregels voor deelname worden gevolgd. In dit verband behouden wij ons het recht voor om uw opmerkingen, afbeeldingen en andere inhoud van deze pagina te verwijderen als:

 

 • Ongepaste taal wordt gebruikt, zoals vulgariteiten, beledigingen, godslastering, aanzetten tot haat of iets anders dat als beledigend wordt beschouwd.

 

 • Elke persoon, merk, organisatie of sociale groep wordt lastiggevallen of bedreigd.

 

 • Grondrechten of vrijheid worden bedreigd

 

 • Het recht op eer, persoonlijke en familiale privacy of het recht op een eigen imago wordt geschonden.

 

 • Uw opmerking bevat persoonsgegevens van derden of wordt beschermd door enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht.

 

 • Uw opmerking bevat virussen of enig onderdeel dat de normale werking van de netwerken, systemen of computerapparaten van Lifull Connect Group of derden kan beschadigen of belemmeren.

 

 • Het wordt gebruikt voor commerciële of promotionele doeleinden, is niet gerelateerd aan de publicatie of activiteiten van Lifull Connect Group en wordt herhaaldelijk gepubliceerd (spam).

 

 • Het wordt gebruikt voor doeleinden die verband houden met illegale activiteiten.

 

In dit opzicht kunnen we gebruikers blokkeren die de bovenstaande regels overtreden, zodat u niet langer kunt reageren. Lifull Connect Group behoudt zich het recht voor om de bevoegde autoriteiten, inclusief gerelateerde gegevens, op de hoogte te stellen van de auteur van een opmerking die in strijd is met de huidige wetgeving.

 

Social Media bieden verschillende functionaliteiten waarmee gebruikers kunnen communiceren met andere gebruikers, zoals het maken van opmerkingen of het geven van meningen over de opmerkingen van anderen. U moet begrijpen dat al deze interacties openbaar zullen zijn, afhankelijk van uw instellingen en kunnen worden gezien door derden die zijn geregistreerd in sociale netwerken en we kunnen het gebruik van deze informatie door andere gebruikers van sociale netwerken niet controleren. Bijvoorbeeld het versturen van ongevraagde berichten. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor dergelijk gebruik door derden.

 

Facebook Fanpagina

 

Bij Lifull Connect Group gebruiken we Facebook-pagina’s waarvoor we samen met Facebook Ireland Limited of een van de daaropvolgende bedrijfsnamen (hierna FB) verantwoordelijk zijn:

 

Als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken analyseren wij alleen het gebruik dat van onze FB-website wordt gemaakt. FB biedt u de informatie met betrekking tot een dergelijke behandeling via haar privacybeleid dat u hier kunt vinden:

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

 

FB levert ook het essentiële deel van onze overeenkomst als co-controllers en die u momenteel kunt vinden onder deze link:

 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

 

Als onderdeel van de FB-statistiekservice ontvangen we alleen geanonimiseerde statistische gegevens en hebben we geen toegang tot persoonlijke gegevens die door FB voor deze service worden verwerkt. De wettelijke basis voor de verwerking van geanonimiseerde statistische gegevens is het legitieme belang dat we hebben bij het verkrijgen van meer informatie over de interesses van bezoekers van onze FB-pagina’s.


Wedstrijden en sweepstakes

 

 

Wanneer u deelneemt aan sweepstakes of wedstrijden die worden georganiseerd op onze profielen of sociale mediapagina’s, worden deze gereguleerd door de rechtsgrondslagen of algemene voorwaarden van de wedstrijd of sweepstakes.

 

In deze gevallen worden de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt om uw deelname aan de overeenkomstige wedstrijd of trekking te beheren. Om deel te nemen, hebben we u nodig om ten minste uw contactgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn verplicht als u wilt deelnemen en worden aangegeven in het formulier of de voorwaarden van de wedstrijd of trekking.

 

We zullen uw gegevens niet delen met derden, behalve:

 

 • Wettelijk verplicht

 

 • In het geval van de winnaars worden hun gegevens (voor- en achternaam) openbaar gemaakt in overeenstemming met hun toestemming of met de legitieme belangen van Lifull Connect Group, om de transparantie van de wedstrijd of trekking te garanderen, allemaal afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in elk specifiek land.

 

 • In die gevallen waarin de promotor van de prijs of het geschenk een derde partij is en het noodzakelijk is dat de prijs rechtstreeks door de promotor wordt verzonden, worden uw gegevens aan de promotor meegedeeld. In dit geval zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen van dergelijke communicatie.

 

 

De gegevens worden bewaard voor de duur van de wedstrijd of trekking en vervolgens volgens de wettelijk vastgestelde deadlines. In sommige landen kunnen we het bijvoorbeeld 4 jaar bewaren om fiscale redenen.

Lifull Connect integreert de inhoud van de verschillende websites met rubrieksadvertenties in ons Platform en leidt kwaliteitsverkeer naar hun advertenties. Bovendien zijn we in staat om extra verkeer te genereren door de juiste advertentie op het juiste moment naar de juiste gebruiker te sturen, via onze native advertising-producten. We gebruiken geautomatiseerde besluitvormingsprocedures om te reageren op uw keuzes op de platformzoekmachine, om de diensten onder de juridische kennisgeving te leveren en u een kwaliteitsvolle en bevredigende service te bieden die in overeenstemming is met uw zoekopdracht.

 

Ook genereren we gebruikersprofielen. Om dit te doen, gebruiken we cookies (als u uw toestemming hebt gegeven) en vergelijkbare technologieën waarmee we informatie kunnen verzamelen over de zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd, de advertenties of secties waarop u hebt geklikt, de laatste advertenties die u hebt bezocht of de advertenties die we u op onze websites hebben getoond. Deze informatie stelt ons bijvoorbeeld in staat om u suggesties te tonen die vergelijkbaar zijn met uw zoekopdrachten of bezochte advertenties of om u gepersonaliseerde advertenties te tonen die verband houden met uw zoekopdrachten. We kunnen uw gepseudonimiseerde IP-adres ook opslaan om u commerciële communicatie te sturen op basis van uw locatie.

Het Platform bevat links naar andere soorten websites, applicaties of platforms waarvan wij denken dat ze mogelijk informatief en nuttig voor u kunnen zijn. Houd er echter rekening mee dat we de inhoud en /of diensten die daarin worden aangeboden niet ondersteunen of aanbevelen en dat we niet aansprakelijk zijn voor hun privacybeleid of gebruiksvoorwaarden. In dit opzicht raden wij u aan het privacybeleid te lezen van alle websites die u mogelijk bezoekt. Vergeet niet dat de bepalingen hierin alleen van toepassing zijn op persoonsgegevens die door Lifull Connect worden verzameld en/of verwerkt.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in het privacybeleid dat van toepassing is op het moment van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. Lifull Connect behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen door deze wijzigingen op ons Platform te publiceren. Daarom raden we u aan het Privacybeleid te controleren telkens wanneer u het Platform betreedt. U kunt bepalen of een dergelijke herziening heeft plaatsgevonden door te verwijzen naar de datum waarop dit beleid voor het laatst is bijgewerkt. Het gebruik van het Platform na de wijzigingen impliceert de aanvaarding ervan.

 

Als we op enig moment besluiten om persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan zoals vermeld op het moment van verzamelen, zullen we deze beslissing per e-mail aan u communiceren, op voorwaarde dat we uw e-mailadres hebben. In het geval dat uw toestemming nodig is, krijgt u de kans om al dan niet die nieuwe doeleinden te autoriseren.

 

Als een van de clausules in dit privacybeleid wordt verwijderd of als nietig wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op de rest van de algemene voorwaarden, die volledig geldig en effectief blijven onder de regelgeving die van tijd tot tijd van kracht is.

27 september 2023

English | Nederlands