Applicable Legislation and Jurisdiction (TH)

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงการโต้ตอบอื่นใดระหว่างผู้ใช้ เว็บไซต์ของเรา และ Lifull Connect Group อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่ระบุไว้ในแผนภูมิด้านบน.

ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง Lifull Connect Group และผู้ใช้ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลของเมืองที่แต่ละบริษัทของเราตั้งอยู่ ตามแผนภูมิด้านบน ดังนั้นจึงสละสิทธิ์เขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยชัดแจ้ง.