English Polski

Nestoria Mitula Trovit

Polityka prywatności

To jest angielskie tłumaczenie. W przypadku rozbieżności między wersją angielską a przetłumaczoną, wersja angielska będzie miała pierwszeństwo.

 

W Lifull Connect rozumiemy znaczenie danych osobowych dla naszych użytkowników i klientów. Zobowiązujemy się do przestrzegania Twoich praw do prywatności i ochrony danych.

 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje przetwarzanie danych osobowych dostarczanych lub gromadzonych na stronach internetowych i aplikacjach (“Platforma”), w których niniejsza Polityka prywatności jest publikowana lub przekierowywana. Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z przepisami obowiązującymi w miejscach, w których działamy. W niektórych przypadkach możemy dołączyć dodatkowe informacje o ochronie danych dotyczące niektórych regionów.

 

Niniejsza polityka wyjaśnia cele, dla których Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Platformę. Przeczytaj to uważnie. Korzystając z Platformy lub jakiejkolwiek usługi z niej pochodzącej, zgadzasz się, że zostałeś poinformowany o wykorzystaniu przez nas zebranych danych osobowych.

 

Niniejsza polityka nie ma zastosowania do innych grup osób, których dane dotyczą, które nie zostały w niej uwzględnione.

Lifull Connect tworzą różne firmy i marki. Niniejsza polityka prywatności jest wydawana w imieniu grupy firm, która stanowi część Lifull Connect, więc kiedy wspominamy “Lifull Connect”, “my”, “nas” lub “nasz” w niniejszej informacji o ochronie prywatności, odnosimy się do odpowiedniej firmy Lifull Connect odpowiedzialnej za przetwarzanie Twoich danych. Administrator danych będzie się różnić w zależności od kraju i marki świadczącej usługi lub gromadzącej dane. Odpowiedniego administratora danych można znaleźć w informacji prawnej naszych portali lub w informacji prawnej dotyczącej agregatorów.

 

Nasze marki są wymienione tutaj: tutaj.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) tutaj.

Lifull Connect uzyska dostęp do następujących danych osobowych:

 

 1. a) Dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników:
 • Nazwa
 • Numer telefonu
 • Preferencje
 • Adres e-mail
 • Typ alertów do otrzymywania
 • Ulubione nieruchomości
 • Geolokalizacja, tylko jeśli użytkownik aktywuje tę opcję na swoim urządzeniu.
 • Wszelkie dane osobowe wysyłane bezpośrednio do Lifull Connect

 

 1. b) Dane osobowe podane dobrowolnie przez agentów programistów lub profesjonalistów:
 • Imię i nazwisko
 • Pełny adres/adres siedziby firmy
 • Numer
 • Adres e-mail
 • Informacje rozliczeniowe
 • Inne dane kontaktowe (identyfikator Whatsapp, identyfikator linii, identyfikator Skype, identyfikator Messengera, identyfikator Wechat i / lub adres URL witryny).
 • Geolokalizacja, tylko jeśli agent aktywuje tę opcję na swoim urządzeniu.
 • Wszelkie dane osobowe wysyłane bezpośrednio do Lifull Connect

 

 1. c) Dane osobowe podane dobrowolnie przez właścicieli:
 • Nazwa
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Dane dotyczące nieruchomości (podczas publikowania ogłoszenia): całkowity lub częściowy adres, zdjęcia/filmy, opis i charakterystyka, dane kontaktowe (identyfikator Whatsapp, identyfikator linii, identyfikator Skype, identyfikator Messengera, identyfikator Wechat) i/lub adres URL witryny.

 

 1. d) Dane osobowe zbierane automatycznie przez Lifull Connect:

 

Podczas interakcji z naszą stroną internetową możemy automatycznie zbierać dane techniczne dotyczące Twojego sprzętu (adres IP, dane urządzenia), działania i wzorce przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne o Tobie, jeśli odwiedzasz inne strony internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie:

 • Dane urządzenia: system operacyjny, wersja lub unikalne identyfikatory. Na przykład nazwa sieci movil używanej przez urządzenie.
 • Dane geolokalizacyjne: tylko w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na ich użycie.  Geolokalizacja może być określona przez adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i wieże usług movil. W każdym przypadku będą one wykorzystywane do włączania niektórych funkcji, które są potrzebne do świadczenia usług, aw niektórych przypadkach do dostarczania reklam związanych z Twoją lokalizacją.
 • Dane nawigacyjne: informacje o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych, które mogą obejmować strony internetowe, z których uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych, przeprowadzone wyszukiwania, datę i godzinę wizyt, interakcję z reklamami, utworzone alerty i czas trwania wizyty. Informacje te pozwolą nam zasugerować reklamy lub produkty podobne do tych, których szukasz, i wyświetlane Ci spersonalizowane reklamy.

 

W przypadku, gdy korzystałeś z profilu w sieci społecznościowej w celu (np. Facebook lub Google) utworzenia konta na naszych stronach internetowych:

 

Jest to całkowicie dobrowolne i oznacza, że dodatkowo do Twojej nazwy użytkownika w odpowiedniej sieci społecznościowej będziemy mogli uzyskać dostęp do innych danych osobowych w Twoim profilu, takich jak adres, imię i nazwisko, identyfikator, płeć, zdjęcie, kontakty, grupy, preferencje i hobby oraz inne dane, zawsze zgodnie z Ustawieniami prywatności w tej sieci. W każdym przypadku uzyskamy dostęp tylko do tych danych, które upoważniłeś te podmioty do udostępniania nam i tylko w tych samych celach, co gdybyś zarejestrował się bezpośrednio u nas. Informacje na ten temat zostaną Ci przekazane przed rejestracją za pomocą tej opcji, ale zalecamy uważne zapoznanie się z Regulaminem tych platform przed udzieleniem nam upoważnienia. Bez minimalnej ilości informacji nie możemy utworzyć konta użytkownika.

 

Rejestracja w naszych usługach jest całkowicie dobrowolna, ale dla a), b) i c) niektóre pola są obowiązkowe i powinny być dostarczone w celu świadczenia naszych usług. Jeśli nie zostanie to zapewnione, nie będziemy w stanie świadczyć usług. Pola te są zwykle oznaczone gwiazdką lub informuje o tym ostrzeżenie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach opisanych w niniejszej polityce Niniejsza polityka opiera się na obowiązującym prawie, wyborach i kontrolach, które mają do Ciebie zastosowanie. Możemy wykorzystywać informacje zebrane od Ciebie lub z urządzeń powiązanych z Tobą w celu:

 • zarejestruj się jako użytkownik i utwórz konto.
 • świadczenia naszych usług, zgodnie z Informacją prawną i obowiązującymi Warunkami lub tymi, które mogą zostać ustanowione w przyszłości z każdym z użytkowników.
 • odpowiadać na konsultacje lub prośby o informacje składane przez użytkowników/agentów/właścicieli.
 • przesyłać reklamy od agentów/właścicieli i publikować je na naszych stronach internetowych.
 • informowanie Cię o naszych usługach, działaniach, projektach, aktualizacjach i nowych funkcjach stron internetowych lub aplikacji za pomocą powiadomień / biuletynów wysyłanych pocztą elektroniczną i / lub innymi środkami elektronicznymi.
 • personalizować treści i doświadczenia. Informacje, które podasz, pozwolą nam generować profile użytkowników w celu oferowania Ci reklam, produktów lub usług Lifull Connect lub naszych partnerów w spersonalizowany sposób.
 • obsługiwać, rozumieć, optymalizować, rozwijać lub ulepszać nasze strony internetowe, produkty, usługi i operacje.
 • wykrywania, badania i zapobiegania działaniom, które mogą naruszać nasze zasady lub są uważane za nielegalne.
 • zarządzania swoim udziałem w konkursie lub nagrodzie.
 • publikuj swoje komentarze (w stosownych przypadkach), jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem.

Lifull Connect może przetwarzać Twoje dane osobowe na jednej z następujących podstaw prawnych:

 • Jeśli jest to konieczne w związku z umownymi obbligacjami: zarządzanie kontami i świadczenie naszych usług.
 • Aby spełnić obowiązek prawny mający zastosowanie do Lifull Connect.
 • Uzasadniony interes w informowaniu Cię o produktach i usługach Lifull Connect oraz wysyłaniu wszelkiego rodzaju wiadomości przy użyciu podanych danych kontaktowych.
 • Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na informowanie Cię o produktach i usługach Lifull Connect oraz na wysyłanie interesujących Cię wiadomości przy użyciu podanych danych kontaktowych.

Lifull Connect udostępni Twoje dane osobowe innym podmiotom tylko w następujących przypadkach:

 • Właściciele, reklamodawcy i agenci
 • Portale lub platformy publikujące reklamy
 • Gdy poprosisz o usługę i / lub więcej informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w tym celu.
 • Jeśli opublikujesz dodatek na naszych platformach, Twoje dane kontaktowe (przekazane nam), a także informacje o nieruchomości lub produkcie zawartym w dodatku zostaną opublikowane, a wszyscy nasi goście i użytkownicy będą mieli do nich dostęp.
 • W pozostałych celach Twoje dane osobowe nie będą udostępniane, sprzedawane ani ujawniane. Niemniej jednak Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom regulacyjnym lub innym stronom trzecim zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Ponadto, w stosownych przypadkach, jeśli zażądasz przeniesienia swoich danych, przekażemy je wskazanemu przez Ciebie odbiorcy.

 

Ponadto, w zależności od celu gromadzenia, dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać:

 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy mogą przetwarzać dane osobowe zgodnie z instrukcjami Lifull Connect, po zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa niezbędnych do zapewnienia, że możemy udostępniać dane osobowe zgodnie z egzekwowalnym prawem dotyczącym prywatności. Polegamy, między innymi i na przykład, na zewnętrznych dostawcach hostingu danych, wysyłania komunikacji elektronicznej lub ogólnego wsparcia i rozwoju.
 • Inne spółki z grupy Lifull Connect, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, w kwestiach zarządzania wewnętrznego, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

Możesz skorzystać z następujących praw, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych:

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych: możesz zapytać Lifull Connect o przetwarzanie twoich danych osobowych i uzyskać do nich dostęp
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy są one niedokładne lub niekompletne
 • Prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • Złożenie skargi do odpowiedniego organu ochrony danych w swoim kraju i/lub regionie
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych: jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez innego administratora danych, Lifull Connect umożliwi przekazanie Twoich danych osobowych nowemu wskazanemu administratorowi danych
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

W każdym przypadku wszystkie dane osobowe powiązane z kontem użytkownika, a także wszelkie informacje i / lub treści zawarte w odpowiednim profilu zostaną usunięte w tym samym czasie, gdy użytkownik skorzysta z prawa do usunięcia. Ponadto, jeśli użytkownik skorzysta z prawa do usunięcia danych w związku z danymi osobowymi niezbędnymi do świadczenia usług na Platformie, Lifull Connect będzie zmuszony do zakończenia relacji z użytkownikiem i w związku z tym zrezygnuje z subskrypcji użytkownika, który nie będzie uprawniony do składania jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Usunięcie zostanie wykonane bez uszczerbku dla obowiązku zablokowania określonego w niektórych obowiązujących przepisach o ochronie danych.

 

Użytkownicy mogą skorzystać ze swoich praw, wysyłając pisemną wiadomość do właściciela witryny internetowej wskazanej w naszej Informacji prawnej o agregatorach lub Informacji prawnej o portalach lub za pośrednictwem danych kontaktowych, które znajdują się na dole każdej z naszych witryn internetowych.

 

Ważne: Należy pamiętać, że niektóre prawa wymienione powyżej mogą nie mieć zastosowania do ciebie ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych. W takim przypadku, jeśli skorzystasz z prawa, które nie ma zastosowania, nie będziemy mogli go kontynuować. Sprawdź wcześniej swoje obowiązujące prawa, aby uniknąć niedogodności.

 • Lifull Connect stosuje środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych w nieautoryzowany sposób lub niewłaściwej zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych stron trzecich, które muszą przetwarzać te informacje wyłącznie z powodów biznesowych. W takich przypadkach upewniamy się, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z naszymi instrukcjami i chronione obowiązkiem zachowania poufności.
 • Aby Cię chronić, wprowadziliśmy procedury wykrywania wszelkich naruszeń bezpieczeństwa i powiadomimy Ciebie oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne ds. Prywatności o każdym naruszeniu, jeśli jest to właściwe i zgodne z naszymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jednak pomimo starannego wdrożenia takich środków, użytkownik musi wiedzieć, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do zdobycia.

Lifull Connect będzie przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i będzie przechowywać Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

 

Kryteria, którymi się kierujemy w tym zakresie, są określone przez:

 • Cel przetwarzania zebranych danych osobowych i zgodność z celem. Oznacza to, że będziemy przechowywać Twoje dane, gdy będą aktywne i dopóki nie anulujesz swojego konta.
 • Powody gromadzenia danych osobowych: np. możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie.
 • Obowiązkowe okresy przechowywania zgodnie z przepisami umownymi i regulacyjnymi.

 

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach Lifull Connect ma obowiązek przechowywania niektórych danych osobowych użytkowników przez dodatkowy okres czasu, w zależności od obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Profesjonaliści współpracujący z Lifull Connect, którzy mogą w jakikolwiek sposób ingerować w usługi świadczone użytkownikowi, zobowiązują się nie ujawniać ani nie wykorzystywać informacji, do których mogą uzyskać dostęp. W każdym przypadku wszelkie informacje dostarczone przez użytkownika będą uważane za poufne i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż zarządzanie kontem użytkownika i / lub usługami zaangażowanymi w Lifull Connect (jeśli takie istnieją). W związku z tym zobowiązujemy się nie ujawniać informacji dotyczących użytkownika, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Lifull Connect działa globalnie, dlatego w niektórych przypadkach konieczne będzie przekazanie Twoich danych osobowych do krajów trzecich w celach operacyjnych. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do:

 • Podmioty grupy Lifull Connect można znaleźć w naszej Informacji prawnej
 • Usługodawcom, których potrzebujemy, aby przekazać Twoje dane

 

W każdym przypadku przekażemy tylko minimalną wymaganą ilość danych w celu zapewnienia zgodności z celami wskazanymi w niniejszej polityce prywatności.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a Twoje dane są przekazywane poza EOG, będziemy:

 

Przetwarzaj Twoje dane osobowe na terytorium, które Komisja Europejska określiła jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony, w przeciwnym razie zapewnimy odpowiednie gwarancje w celu ochrony Twoich danych osobowych, takie jak standardowe klauzule umowne UE, wiążące reguły korporacyjne (BCR), kodeksy postępowania lub podobne mechanizmy prawne, które pozwalają nam przekazywać Twoje dane osobowe z odpowiednim poziomem ochrony. Możesz poprosić naszego Inspektora Ochrony Danych o dodatkowe informacje na temat stosowanych mechanizmów, a nawet kopię zastosowanych klauzul umownych, klikając tutaj.

Nie będziemy gromadzić ani przetwarzać żadnych danych osobowych, które mogą być szczególnie wrażliwe lub włączone do specjalnej kategorii danych osobowych użytkownika, chyba że dane te zostały wyraźnie podane. Szczególne kategorie danych osobowych obejmują informacje związane z rasą/pochodzeniem etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi, filozoficznymi lub podobnymi, członkostwem w związkach zawodowych, danymi genetycznymi, danymi biometrycznymi wykorzystywanymi wyłącznie do celów identyfikacji osoby, danymi zdrowotnymi, seksualnymi lub orientacją seksualną.

Platforma nie jest przeznaczona ani przeznaczona dla osób nieletnich poniżej szesnastego (16 roku życia), które nie mogą z niej korzystać bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. W tym sensie nie zbieramy świadomie informacji od osób poniżej tego wieku. W każdym przypadku, jeśli którykolwiek z rodziców lub opiekunów prawnych uważa, że ​​ich dzieci przekazały nam dane osobowe bez swojej zgody, musi nas o tym powiadomić, korzystając z danych kontaktowych, które znajdują się na dole każdej z naszych stron internetowych.

Zobowiązujemy się nie wykorzystywać Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego bez Twojej wyraźnej uprzedniej zgody.

 

Ponadto, jeśli mamy z Tobą relacje biznesowe, możemy wysyłać Ci informacje o naszych produktach lub usługach w oparciu o nasze uzasadnione interesy.

 

Jeśli w dowolnym momencie chcesz przestać otrzymywać informacje handlowe lub promocyjneaInformacje od Lifull Connect lub stron trzecich, możesz bezpłatnie zrezygnować z subskrypcji kampanii marketingowych bezpośrednio, kontaktując się z nami tutaj.  lub naciskając przycisk rezygnacji w panelu preferencji, na koncie użytkownika. Możesz również skorzystać z procedury rezygnacji podanej w każdej wiadomości promocyjnej otrzymanej od Lifull Connect.

 

Należy pamiętać, że nawet jeśli zdecydujesz się nie subskrybować lub jeśli zdecydujesz się zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail lub biuletynów, możemy być zmuszeni do dalszego kontaktowania się z Tobą w związku z ważnymi informacjami o charakterze niekomercyjnym, takimi jak rozwiązywanie problemów, brak aktywności lub brak użytkowania, wykrywanie i zapobieganie błędom lub, ogólnie, zgodność z Informacją prawną i procedurami operacyjnymi Platformy.

Lifull Connect Group informuje, że gdy poprosisz o śledzenie nas na naszych profilach lub stronach mediów społecznościowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (zawsze zgodnie z Twoimi ustawieniami prywatności w odpowiedniej sieci społecznościowej i jej polityką prywatności) w celu uwzględnienia Cię jako jednego z naszych obserwatorów i interakcji z Tobą.

 

Nasze połączenie, w oparciu o Twoje ustawienia, może zostać opublikowane na Twoim profilu i tablicy, aby Twoi znajomi mogli otrzymywać powiadomienia o nim. Domyślnie będziemy mogli zobaczyć tylko Twoje imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe. Oznacza to, że nie będziemy mieli dostępu do dodatkowych danych osobowych ani twojej aktywności w sieciach społecznościowych, chyba że dałeś dostęp do “wszystkich” lub Twój profil jest całkowicie publiczny.

 

Będziemy informować Cię za pośrednictwem mediów społecznościowych o naszych działaniach, wydarzeniach, nowościach, produktach lub usługach oferowanych przez Lifull Connect Group lub naszych partnerów. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych informacji, po prostu kliknij “przestań obserwować”. Jeśli masz dodatkowe pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.

 

Informujemy, że możliwe jest, że Twoje komentarze są publikowane poza platformą sieci społecznościowej lub przy użyciu innych narzędzi niż TWITTER API lub FACEBOOK API. W tym celu uzyskamy Twoją uprzednią zgodę, bez modyfikowania, tłumaczenia lub usuwania jakiejkolwiek części treści wiadomości. Ponadto zawsze będziemy odnosić się do Twojej pełnej nazwy użytkownika. Po usunięciu lub zmodyfikowaniu treści sieci społecznościowej dołożymy wszelkich starań, aby usunąć lub zmodyfikować ją w ciągu 24 godzin, pod warunkiem, że zostaliśmy powiadomieni.

 

Lifull Connect Group będzie korzystać z usług stron trzecich (Google Ads, Facebook Ads itp.), aby wyświetlać informacje lub reklamy związane z jej usługami lub produktami, remarketować i / lub tworzyć podobne grupy odbiorców dla tych użytkowników, którzy zarejestrują się, aby uzyskać dodatkowe informacje o  produktach Lifull Connect Group w mediach społecznościowych. Dostawcy ci będą przetwarzać dane wyłącznie w imieniu Lifull Connect Group i w sposób zaszyfrowany.   Będziesz mógł wyłączyć i kontrolować korzystanie z plików cookie i podobnych narzędzi, jak wskazano w ich politykach prywatności.

 

Lifull Connect Group nie będzie mogła uzyskać dostępu, modyfikować ani anulować Twoich danych osobowych z oficjalnych mediów, tylko odpowiednie social network mogą to zrobić. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak media społecznościowe przetwarzają Twoje dane, możesz odwiedzić ich politykę prywatności tutaj:

 

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Linkedin

 

 

Lifull Connect Group pozwala wszystkim użytkownikom na swobodne komentowanie, ale aby zachować odpowiednią funkcjonalność mediów społecznościowych i zachować przyjemną atmosferę, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad uczestnictwa. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twoich komentarzy, zdjęć i wszelkich innych treści z tej strony, jeśli:

 

 • Używany jest niewłaściwy język, taki jak wulgaryzmy, obelgi, wulgaryzmy, podżeganie do nienawiści lub cokolwiek innego, co jest uważane za obraźliwe.

 

 • Każda osoba, marka, organizacja lub grupa społeczna jest nękana lub zastraszana.

 

 • Zagrożone są podstawowe prawa lub wolność

 

 • Naruszone zostaje prawo do honoru, prywatności osobistej i rodzinnej lub prawo do własnego wizerunku.

 

 • Twój komentarz zawiera dane osobowe osób trzecich lub jest chroniony jakimkolwiek prawem własności przemysłowej lub intelektualnej.

 

 • Twój komentarz zawiera wirusy lub jakiekolwiek komponenty, które mogą uszkodzić lub utrudnić normalne funkcjonowanie sieci, systemów lub urządzeń komputerowych Lifull Connect Group lub osób trzecich.

 

 • Są one wykorzystywane w celach komercyjnych lub promocyjnych, nie są związane z publikacją lub działalnością Lifull Connect Group i są publikowane wielokrotnie (spam).

 

 • Wykorzystywane są do celów związanych z działaniami niezgodnymi z prawem.

 

W związku z tym możemy zablokować użytkowników, którzy naruszają powyższe zasady, więc nie będziesz już mógł komentować. Grupa Lifull Connect zastrzega sobie prawo do poinformowania właściwych organów, w tym powiązanych danych, w celu znalezienia autora każdego komentarza, który narusza obowiązujące przepisy.

 

Media społecznościowe oferują różne funkcjonalności, które pozwalają użytkownikom na interakcję z innymi użytkownikami, takie jak komentowanie lub wyrażanie opinii na temat komentarzy innych. Musisz zrozumieć, że wszystkie te interakcje będą publiczne w zależności od Twoich ustawień i mogą być widoczne dla stron trzecich, które są zarejestrowane w Sieciach społecznościowych, a my nie możemy kontrolować wykorzystania tych informacji przez innych użytkowników Sieci społecznościowych. Na przykład wysyłanie niechcianych wiadomości. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za takie wykorzystanie przez osoby trzecie.

 

Fanpage na Facebooku

 

W Lifull Connect Group korzystamy ze stron na Facebooku, za które jesteśmy współodpowiedzialni wraz z Facebook Ireland Limited lub którąkolwiek z jej kolejnych nazw biznesowych (dalej FB)::

 

Jako współadministratorzy analizujemy wyłącznie korzystanie z naszej strony FB. FB przekazuje Informacje związane z takim traktowaniem poprzez swoją politykę prywatności, którą można znaleźć tutaj:

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

 

FB zapewnia również istotną część naszej umowy jako współadministratorów, którą obecnie można znaleźć pod tym linkiem:

 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

 

W ramach serwisu statystyk FB otrzymujemy wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne i nie mamy dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez FB na potrzeby tego serwisu. Podstawą prawną przetwarzania zanonimizowanych danych statystycznych jest nasz uzasadniony interes w uzyskaniu dalszych informacji o interesach osób odwiedzających nasze strony FB.


Konkursy i loterie

 

 

Kiedy bierzesz udział w loteriach lub konkursach organizowanych na naszych profilach lub stronach w mediach społecznościowych, będą one regulowane przez podstawy prawne lub ogólne warunki konkursu lub loterii.

 

W takich przypadkach podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania Twoim udziałem w odpowiednim konkursie lub losowaniu. Aby wziąć udział, musimy podać co najmniej swoje dane kontaktowe. Dane te będą obowiązkowe, jeśli chcesz wziąć udział i zostaną wskazane w formularzu lub warunkach konkursu lub losowania.

 

Nie będziemy udostępniać Twoich danych stronom trzecim, z wyjątkiem:

 

 • Przez obowiązek prawny

 

 • W przypadku zwycięzców ich dane (imię i nazwisko) zostaną upublicznione zgodnie z ich zgodą lub uzasadnionymi interesami Lifull Connect Group, w zagwarantowaniu przejrzystości konkursu lub losowania, w zależności od obowiązujących przepisów w danym kraju.

 

 • W przypadkach, gdy organizatorem nagrody lub prezentu jest strona trzecia i konieczne jest, aby nagroda została wysłana bezpośrednio przez organizatora, Twoje dane zostaną przekazane organizatorowi. W takim przypadku poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o takiej komunikacji.

 

 

Dane będą przechowywane przez czas trwania konkursu lub losowania, a następnie zgodnie z prawnie ustalonymi terminami. Na przykład w niektórych krajach możemy przechowywać go przez 4 lata ze względów podatkowych.

Lifull Connect integruje zawartość różnych stron internetowych z ogłoszeniami w naszej Platformie i kieruje wysokiej jakości ruch do ich reklam. Ponadto jesteśmy w stanie wygenerować dodatkowy ruch, wysyłając odpowiednią reklamę do właściwego użytkownika we właściwym czasie, za pośrednictwem naszych natywnych produktów reklamowych. Korzystamy ze zautomatyzowanych procedur decyzyjnych, aby reagować na Twoje wybory w wyszukiwarce Platformy, w celu świadczenia usług zgodnie z Informacją prawną i oferowania Ci wysokiej jakości i satysfakcjonującej usługi, która jest zgodna z Twoim wyszukiwaniem.

 

Ponadto generujemy profile użytkowników. W tym celu używamy plików cookie (jeśli wyraziłeś na to zgodę) i podobnych technologii, które pozwalają nam zbierać informacje o dokonanych wyszukiwaniach, reklamach lub sekcjach, które kliknąłeś, ostatnich odwiedzonych reklamach lub reklamach, które pokazaliśmy Ci na naszych stronach internetowych. Informacje te pozwalają nam na przykład wyświetlać sugestie podobne do wyszukiwań lub odwiedzanych reklam lub wyświetlać spersonalizowane reklamy związane z wyszukiwaniami. Możemy również przechowywać Twój pseudonimizowany adres IP w celu wysyłania Ci informacji handlowych w oparciu o Twoją lokalizację.

Platforma zawiera linki do innych rodzajów stron internetowych, aplikacji lub platform, które naszym zdaniem mogą być potencjalnie informacyjne i przydatne dla Ciebie. Należy jednak pamiętać, że nie wspieramy ani nie polecamy treści i / lub usług w nich zawartych i że nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności lub warunki użytkowania. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności wszelkich stron internetowych, które możesz odwiedzić. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do danych osobowych gromadzonych i/lub przetwarzanych przez Lifull Connect.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób określony w Polityce prywatności, która ma zastosowanie w momencie gromadzenia Twoich danych osobowych. Lifull Connect zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez opublikowanie tych zmian na naszej Platformie. Dlatego zalecamy sprawdzanie Polityki Prywatności za każdym razem, gdy wchodzisz na Platformę. Możesz ustalić, czy taka zmiana miała miejsce, odnosząc się do daty ostatniej aktualizacji niniejszej polityki. Korzystanie z Platformy po zmianach oznacza ich akceptację.

 

Jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy się wykorzystać dane osobowe do celów innych niż określone w momencie ich gromadzenia, poinformujemy Cię o tej decyzji pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że mamy Twój adres e-mail. W przypadku, gdy Twoja zgoda jest potrzebna, będziesz miał możliwość autoryzacji lub nie tych nowych celów.

 

Jeśli którakolwiek z klauzul niniejszej Polityki prywatności zostanie usunięta lub uznana za nieważną, nie wpłynie to na pozostałe warunki, które pozostaną w pełni ważne i skuteczne zgodnie z obowiązującymi od czasu do czasu przepisami.

27 września 2023 r

English Polski