English | Slovensko

Trovit

Zásady ochrany osobných údajov

Jedná sa o anglický preklad. V prípade rozporu medzi anglickou a preloženou verziou bude mať prednosť anglická verzia.

 

V spoločnosti Lifull Connect chápeme dôležitosť osobných údajov pre našich používateľov a zákazníkov. Zaviazali sme sa dodržiavať vaše práva na súkromie a ochranu údajov.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú spracovanie osobných údajov poskytnutých alebo zhromaždených na webových stránkach a aplikáciách (ďalej len “platforma”), na ktoré sú tieto zásady ochrany osobných údajov zverejnené alebo presmerované. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súlade s právnymi predpismi platnými v miestach, kde pôsobíme. V niektorých prípadoch môžeme zahrnúť ďalšie oznámenia o ochrane osobných údajov špecifické pre určité regióny.

 

Tieto zásady vysvetľujú účely, na ktoré môže platforma spracovávať vaše osobné údaje. Prosím, pozorne si to prečítajte. Používaním platformy alebo akejkoľvek služby, ktorá je z nej odvodená, súhlasíte s tým, že ste boli informovaní o používaní zhromaždených osobných údajov.

 

Táto politika sa nevzťahuje na iné skupiny dotknutých osôb, ktoré do nej nie sú zahrnuté.

Lifull Connect je tvorený rôznymi spoločnosťami a značkami. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vydávajú v mene skupiny spoločností, ktoré sú súčasťou spoločnosti Lifull Connect, takže keď v tomto oznámení o ochrane osobných údajov spomenieme “Lifull Connect”, “my”, “nás” alebo “náš”, odkazujeme na príslušnú spoločnosť spoločnosti Lifull Connect zodpovednú za spracovanie vašich údajov. Správca údajov sa bude líšiť v závislosti od krajiny a značky, ktorá poskytuje služby alebo zhromažďuje údaje. Príslušného správcu údajov nájdete na našich portáloch Právne upozornenie alebo v právnych upozorneniach agregátorov.

 

Naše značky sú uvedené tu: tu.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov (DPO) tu.

Spoločnosť Lifull Connect bude mať prístup k nasledujúcim osobným údajom:

 

 1. a) Osobné údaje poskytnuté dobrovoľne používateľmi:
 • Meno
 • Telefónne číslo
 • Preferencie
 • E-mailová adresa
 • Typy upozornení, ktoré sa majú prijať
 • Obľúbené vlastnosti
 • Geolokácia, iba ak používateľ aktivuje túto možnosť na svojom zariadení.
 • Akékoľvek osobné údaje odoslané priamo spoločnosti Lifull Connect

 

 1. b) Osobné údaje poskytnuté dobrovoľne vývojármi agentov alebo profesionálmi:
 • Celé meno
 • Úplná adresa/registrovaná adresa firmy
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Fakturačné informácie
 • Ďalšie kontaktné údaje (id WhatsApp, id riadka, id Skype, id messengera, id Wechatu a/alebo webová adresa URL).
 • Geolokácia, iba ak agent aktivuje túto možnosť na svojom zariadení.
 • Akékoľvek osobné údaje odoslané priamo spoločnosti Lifull Connect

 

 1. c) Osobné údaje poskytnuté dobrovoľne vlastníkmi:
 • Meno
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Podrobnosti o vlastnostiach (pri publikovaní reklamy): celková alebo čiastočná adresa, obrázky/ videá, popis a charakteristiky, kontaktné údaje (id Whatsapp, id riadka, id Skype, id messengera, id Wechat) a/alebo webová adresa URL.

 

 1. d) Osobné údaje automaticky zhromažďované spoločnosťou Lifull Connect:

 

Pri interakcii s našimi webovými stránkami môžeme automaticky zhromažďovať technické údaje o vašom zariadení (IP adresa, podrobnosti o zariadení), akcie a vzory prehliadania. Tieto osobné údaje zhromažďujeme pomocou súborov cookie, protokolov serverov a iných podobných technológií. Technické údaje o vás môžeme získať aj vtedy, ak navštívite iné webové stránky, ktoré používajú naše súbory cookie:

 • Údaje o zariadení: operačný systém, verzia alebo jedinečné identifikátory. Napríklad názov movil siete používanej zariadením.
 • Geolokačné údaje: Iba v prípade, že povolíte ich používanie.  Geolokáciu je možné určiť pomocou IP adresy, GPS, prístupových bodov Wi-Fi a veží movilových služieb. V každom prípade sa použije na povolenie niektorých funkcií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb, a v niektorých prípadoch na poskytovanie reklám súvisiacich s vašou polohou.
 • Navigačné údaje: informácie o vašej aktivite na našich webových stránkach, ktoré môžu zahŕňať webové stránky, z ktorých pristupujete na naše webové stránky, vykonané vyhľadávania, dátum a hodinu návštev, interakciu s reklamami, vytvorené upozornenia a trvanie návštevy. Tieto informácie nám umožnia navrhnúť reklamy alebo produkty podobné tým, ktoré ste hľadali, a prispôsobené reklamy, ktoré sa vám zobrazovali.

 

V prípade, že ste použili profil sociálnej siete (napríklad Facebook alebo Google) na vytvorenie účtu na našich webových stránkach:

 

Je to úplne dobrovoľné a bude to znamenať, že okrem vášho používateľského mena do príslušnej sociálnej siete budeme mať prístup k ďalším osobným údajom pod vaším profilom, ako je vaša adresa, meno, identifikátor, pohlavie, obrázok, kontakty, skupiny, preferencie a koníčky a ďalšie údaje, vždy podľa vašich nastavení ochrany osobných údajov v tejto sieti. V každom prípade budeme mať prístup len k údajom, ktoré ste oprávnili tieto subjekty zdieľať s nami a len na rovnaké účely, ako keby ste sa zaregistrovali priamo u nás. Informácie o tom vám budú poskytnuté pred registráciou prostredníctvom tejto možnosti, ale odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali zmluvné podmienky týchto platforiem pred udelením povolenia nám. Bez minimálnych informácií si nemôžeme vytvoriť používateľský účet.

 

Registrácia do našich služieb je úplne dobrovoľná, ale pre a), b) a c) niektoré oblasti sú povinné a mali by byť poskytnuté za účelom poskytovania našich služieb. Ak nebudeme poskytovať služby, nebudeme môcť poskytovať služby. Tieto polia sú zvyčajne označené hviezdičkou alebo o tom bude informovať upozornenie.

Vaše osobné údaje budú spracované na účely opísané v týchto zásadách Tieto zásady sú založené na platných zákonoch, rozhodnutiach a kontrolách, ktoré sa na vás vzťahujú. Informácie zhromaždené od vás alebo zo zariadení, ktoré sú s vami spojené, môžeme použiť na:

 • Zaregistrujte sa ako používateľ a vytvorte si účet.
 • poskytovať naše služby v súlade s právnym oznámením a platnými obchodnými podmienkami alebo tými, ktoré môžu byť v budúcnosti stanovené u každého z používateľov.
 • reagovať na konzultácie alebo žiadosti o informácie, ktoré predložili používatelia/zástupcovia/vlastníci.
 • nahrávať reklamy od agentov /vlastníkov a publikovať ich na našich webových stránkach.
 • informovať vás o našich službách, aktivitách, projektoch, aktualizáciách a nových funkciách webových stránok alebo aplikácií prostredníctvom oznámení/bulletinov odoslaných e-mailom a/alebo inými elektronickými prostriedkami.
 • prispôsobte si obsah a skúsenosti. Informácie, ktoré poskytnete, nám umožnia vytvárať používateľské profily, aby sme vám mohli ponúkať reklamy, produkty alebo služby od spoločnosti Lifull Connect alebo našich partnerov personalizovaným spôsobom.
 • prevádzkovať, chápať, optimalizovať, vyvíjať alebo zlepšovať naše webové stránky, produkty, služby a operácie.
 • odhaľovať, vyšetrovať a predchádzať činnostiam, ktoré môžu porušovať naše pravidlá alebo sa považujú za nezákonné.
 • spravujte svoju účasť v súťaži alebo cene.
 • zverejniť svoje pripomienky (ak je to vhodné), ak ste registrovaným používateľom.

Spoločnosť Lifull Connect môže spracúvať vaše osobné údaje z niektorého z nasledujúcich právnych dôvodov:

 • Ak je to potrebné v súvislosti so zmluvnými dohodami: správa účtov a poskytovanie našich služieb.
 • Na splnenie zákonnej povinnosti uplatniteľnej na spoločnosť Lifull Connect.
 • Oprávnený záujem informovať vás o produktoch a službách spoločnosti Lifull Connect a odoslať akýkoľvek druh komunikácie pomocou poskytnutých kontaktných údajov.
 • Na základe vášho udeleného súhlasu s tým, aby ste boli informovaní o produktoch a službách spoločnosti Lifull Connect a aby ste mohli posielať oznámenia o vašom záujme pomocou poskytnutých kontaktných údajov.

Spoločnosť Lifull Connect bude zdieľať vaše osobné údaje s inými subjektmi iba v nasledujúcich prípadoch:

 • Vlastníci, inzerenti a agenti
 • Portály alebo platformy, ktoré publikujú reklamy
 • Keď požiadate o službu a/alebo viac informácií prostredníctvom kontaktného formulára sprístupneného na tento účel.
 • Ak uverejníte pridanie na našich platformách, vaše kontaktné údaje (poskytnuté nám), ako aj informácie o nehnuteľnosti alebo produkte zahrnutom v dodatku budú zverejnené a všetci naši návštevníci a používatelia k nim budú mať prístup.
 • Po zvyšok účelu nebudú vaše osobné údaje zdieľané, predávané ani zverejňované. Vaše osobné údaje však môžu byť oznámené regulačným orgánom alebo iným tretím stranám v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Okrem toho a ak o to požiadate o prenosnosť vašich údajov, oznámime ich príjemcovi, ktorého uvediete.

 

Okrem toho, v závislosti od účelu zhromažďovania vašich osobných údajov môžu byť prístupné:

 • Poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí môžu spracúvať osobné údaje podľa pokynov spoločnosti Lifull Connect, po uplatnení príslušných bezpečnostných opatrení potrebných na zabezpečenie toho, aby sme mohli zdieľať osobné údaje podľa vymáhateľného zákona o ochrane osobných údajov. Spoliehame sa okrem iného a napríklad na poskytovateľov tretích strán pri hosťovaní údajov, odosielaní elektronických komunikácií alebo na všeobecnú podporu a rozvoj.
 • Iné spoločnosti skupiny Lifull Connect, podľa nášho oprávneného záujmu, pre interné otázky riadenia, s výhradou platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

 

Môžete uplatniť nasledujúce práva, vždy v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov:

 • Právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom: môžete sa opýtať spoločnosti Lifull Connect na spracovanie vašich osobných údajov a získať k nim prístup
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov
 • Právo na opravu vašich osobných údajov v prípade, že sú nepresné alebo neúplné
 • Právo odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním
 • Podanie sťažnosti príslušnému orgánu na ochranu údajov vo vašej krajine a/alebo regióne
 • Právo na prenosnosť osobných údajov: ak si želáte, aby vaše osobné údaje spracúval iný správca údajov, spoločnosť Lifull Connect umožní prenos vašich osobných údajov novému správcovi údajov uvedenému
 • Právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov
 • Právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov
 • Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní vašich osobných údajov

 

V každom prípade budú všetky osobné údaje spojené s účtom používateľa, ako aj všetky informácie a / alebo obsah zahrnutý v príslušnom profile odstránené v rovnakom čase, ako používateľ uplatní právo na vymazanie. Okrem toho, ak používateľ uplatní právo na vymazanie v súvislosti s osobnými údajmi potrebnými na poskytovanie služieb na platforme, spoločnosť Lifull Connect bude nútená ukončiť svoj vzťah s používateľom, a preto sa odhlási z odberu používateľa, ktorý nebude v tejto súvislosti oprávnený podať žiadny nárok. Vymazanie sa vykoná bez toho, aby bola dotknutá povinnosť blokovania stanovená v niektorých platných nariadeniach o ochrane údajov.

 

Používatelia si môžu uplatniť svoje práva zaslaním písomnej komunikácie vlastníkovi webovej lokality uvedenej v našom Právnom oznámení o agregátoroch alebo v Právnom oznámení o portáloch alebo prostredníctvom kontaktných informácií, ktoré máme v spodnej časti každej z našich webových stránok.

 

Dôležité: Upozorňujeme, že niektoré práva uvedené vyššie sa na vás nemusia vzťahovať z dôvodu platných právnych predpisov o ochrane údajov. V takom prípade, ak uplatníte právo, ktoré nie je uplatniteľné, nebudeme v ňom môcť pokračovať. Vopred si skontrolujte svoje príslušné práva, aby ste predišli nepríjemnostiam.

 • Spoločnosť Lifull Connect má zavedené bezpečnostné opatrenia, ktoré zabraňujú tomu, aby vaše osobné údaje boli náhodne stratené, použité alebo sprístupnené neoprávneným spôsobom alebo nevhodne zmenené alebo zverejnené. Okrem toho obmedzujeme prístup k vašim osobným údajom na tie tretie strany, ktoré potrebujú tieto informácie spracovať len z obchodných dôvodov. V týchto prípadoch dbáme na to, aby boli vaše osobné údaje spracované podľa našich pokynov a chránené povinnosťou mlčanlivosti.
 • Aby sme vás chránili, zaviedli sme postupy na odhalenie akéhokoľvek narušenia bezpečnosti a budeme vás a akéhokoľvek príslušného regulátora ochrany osobných údajov informovať o akomkoľvek porušení, ak je to vhodné a v súlade s našimi zákonnými povinnosťami. Napriek usilovnej implementácii takýchto opatrení však používateľ musí vedieť, že bezpečnostné opatrenia na internete nie sú nedobytné.

Spoločnosť Lifull Connect bude spracovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov stanovených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a vaše údaje bude uchovávať podľa platných zákonov a nariadení.

 

Kritériá, ktoré v tomto ohľade dodržiavame, sú určené:

 • Účel spracúvania zhromaždených osobných údajov a dodržiavanie účelu. To znamená, že vaše údaje budeme uchovávať, kým sú aktívne a kým nezrušíte svoj účet.
 • Dôvody zhromažďovania osobných údajov: napr. svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Povinná doba skladovania podľa zmluvných a regulačných ustanovení.

 

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch je spoločnosť Lifull Connect povinná uchovávať určité osobné údaje používateľov po dlhšiu dobu v závislosti od platných predpisov o ochrane údajov.

Odborníci pracujúci so spoločnosťou Lifull Connect, ktorí môžu akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do služieb poskytovaných používateľovi, sa zaväzujú nezverejňovať ani používať informácie, ku ktorým môžu získať prístup. V každom prípade sa akékoľvek informácie poskytnuté používateľom budú považovať za dôverné a nesmú byť použité na iné účely, ako je správa účtu používateľa a / alebo služieb zapojených do spoločnosti Lifull Connect (ak existujú). V tejto súvislosti sa zaväzujeme nezverejňovať informácie týkajúce sa používateľa, pokiaľ to nie je zo zákona nevyhnutné.

Lifull Connect pôsobí na celom svete, preto v niektorých prípadoch bude potrebné preniesť vaše osobné údaje do tretích krajín na prevádzkové účely. Vaše osobné údaje môžeme preniesť na:

 • Subjekty skupiny Lifull Connect nájdete v našom právnom oznámení
 • Poskytovateľom služieb, ktoré potrebujeme, aby sme vaše údaje poskytli

 

V každom prípade budeme prenášať len minimálne požadované údaje, aby sme splnili účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 

Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a vaše údaje sa prenášajú mimo EHP, budeme:

 

Spracúvajte svoje osobné údaje na území, ktoré sa Európska komisia rozhodla poskytnúť primeranú úroveň ochrany, inak zabezpečíme, aby sa poskytli primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky EÚ, záväzné podnikové pravidlá (BCR), kódexy správania alebo podobné právne mechanizmy, ktoré nám umožňujú prenos vašich osobných údajov s primeranou úrovňou ochrany. Môžete požiadať o ďalšie informácie o mechanizmoch používaných na nášho úradníka pre ochranu údajov, dokonca aj o kópiu použitých zmluvných doložiek, stačí kliknúť sem.

Nebudeme zhromažďovať ani spracovávať žiadne osobné údaje, ktoré môžu byť obzvlášť citlivé alebo zahrnuté do osobitnej kategórie osobných údajov používateľov, pokiaľ neboli uvedené údaje poskytnuté výslovne. Osobitné kategórie osobných údajov zahŕňajú informácie týkajúce sa rasy/etnickej príslušnosti, politických názorov, náboženského, filozofického alebo podobného presvedčenia, členstva v odborových zväzoch, genetických údajov, biometrických údajov používaných na výhradné účely identifikácie jednotlivca, zdravotných údajov, sexuálnej lífy alebo sexuálnej orientácie.

Platforma nie je navrhnutá ani určená neplnoletým osobám mladším ako šestnásť (16) rokov, ktoré ju nesmú používať bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonných zástupcov. V tomto zmysle vedome nezhromažďujeme informácie od ľudí mladších ako tento vek. V každom prípade, ak sa ktorýkoľvek z rodičov alebo zákonných zástupcov domnieva, že ich deti nám poskytli osobné údaje bez ich súhlasu, musí nám to oznámiť pomocou kontaktných údajov, ktoré máme v spodnej časti každej našej webovej stránky.

Zaväzujeme sa nepoužívať vaše osobné údaje na účely priameho marketingu bez vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu.

 

Okrem toho, ak s vami máme obchodný vzťah, môžeme vám posielať informácie o našich produktoch alebo službách na základe našich oprávnených záujmov.

 

Ak si kedykoľvek želáte prestať dostávať obchodné alebo propagačné informácie od spoločnosti Lifull Connect alebo tretích strán, môžete sa bezplatne odhlásiť z marketingových kampaní tak, že nás budete kontaktovať tu.  alebo stlačením tlačidla opt-out na paneli preferencií v rámci účtu používateľa. Môžete tiež použiť postup odhlásenia uvedený v akejkoľvek propagačnej správe prijatej od spoločnosti Lifull Connect.

 

Upozorňujeme, že aj keď sa rozhodnete neprihlásiť sa na odber alebo ak sa rozhodnete odhlásiť sa z prijímania propagačných e-mailov alebo bulletinov, možno vás budeme musieť naďalej kontaktovať v súvislosti s dôležitými informáciami nekomerčnej povahy, ako je riešenie problémov, nečinnosť alebo nedostatočné používanie, odhaľovanie a predchádzanie chybám alebo vo všeobecnosti dodržiavanie právneho oznámenia a prevádzkových postupov platformy.

Spoločnosť Lifull Connect Group vás informuje, že keď nás požiadate o sledovanie na našich profiloch alebo stránkach sociálnych médií, budeme spracovávať vaše osobné údaje (vždy v súlade s vašimi nastaveniami ochrany osobných údajov na príslušnej sociálnej sieti a jej zásadami ochrany osobných údajov), aby sme vás zahrnuli medzi našich sledovateľov a komunikovali s vami.

 

Naše pripojenie môže byť na základe vašich nastavení zverejnené na vašom profile a stene, aby o ňom vaši priatelia mohli dostávať upozornenia. Štandardne budeme môcť vidieť iba vaše meno a vašu profilovú fotografiu. To znamená, že nebudeme mať prístup k ďalším osobným údajom alebo vašej aktivite na sociálnej sieti, pokiaľ neudelíte prístup k “všetkým” alebo váš profil nebude úplne verejný.

 

Prostredníctvom sociálnych médií vás budeme informovať  o našich aktivitách, udalostiach, novinkách, produktoch alebo službách ponúkaných spoločnosťou Lifull Connect Group alebo našimi partnermi. Ak si už neželáte dostávať tieto informácie, stačí kliknúť na “unfollow”. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Informujeme vás, že je možné, že vaše komentáre sú zverejnené mimo platformy sociálnej siete alebo pomocou iných nástrojov ako TWITTER API alebo FACEBOOK API. Na tento účel budeme mať váš predchádzajúci súhlas bez toho, aby sme upravili, preložili alebo vymazali akúkoľvek časť obsahu správy. Okrem toho sa vždy budeme odvolávať na vaše úplné používateľské meno. Po odstránení alebo úprave tohto obsahu sociálnej siete vynaložíme maximálne úsilie na jeho odstránenie alebo úpravu do 24 hodín za predpokladu, že sme boli informovaní.

 

Spoločnosť Lifull Connect Group bude používať tretie strany (Google Ads, Facebook Ads atď.), aby vám zobrazovala  informácie alebo reklamu súvisiacu s jej službami alebo produktmi, remarketovala a / alebo vytvorila podobné publikum tým používateľom, ktorí sa zaregistrujú, aby získali ďalšie informácie o  produktoch skupiny Lifull Connect na sociálnych médiách. Títo poskytovatelia budú spracovávať údaje iba v mene spoločnosti Lifull Connect Group a šifrovaným spôsobom.  Budete  môcť zakázať a kontrolovať používanie súborov cookie a podobných nástrojov, ako je uvedené v ich zásadách ochrany osobných údajov.

 

Spoločnosť Lifull Connect Group nebude mať prístup k vašim osobným údajom, nebude ich upravovať ani zrušiť z oficiálnych médií, môže to urobiť iba príslušná etácia social n. Ak sa potrebujete dozvedieť viac o tom, ako sociálne médiá spracúvajú vaše údaje, môžete navštíviť ich zásady ochrany osobných údajov tu:

 

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Linkedin

 

 

Lifull Connect Group umožňuje všetkým používateľom slobodne komentovať, ale aby sa zachovala správna funkčnosť sociálnych médií a zachovala príjemná atmosféra, je potrebné dodržiavať niektoré základné pravidlá účasti. V tejto súvislosti si vyhradzujeme právo odstrániť vaše komentáre, obrázky a akýkoľvek iný obsah z tejto stránky, ak:

 

 • Používa sa nevhodný jazyk, ako sú vulgarizmy, urážky, vulgarizmy, podnecovanie k nenávisti alebo čokoľvek iné, čo sa považuje za urážlivé.

 

 • Každá osoba, značka, organizácia alebo sociálna skupina je obťažovaná alebo ohrozovaná.

 

 • Základné práva alebo sloboda sú ohrozené

 

 • Porušuje sa právo na rešpektovanie, osobné a rodinné súkromie alebo právo na vlastný obraz .

 

 • Váš komentár obsahuje osobné údaje tretích strán alebo je chránený akýmkoľvek priemyselným alebo duševným vlastníctvom.

 

 • Váš komentár obsahuje vírusy alebo akúkoľvek súčasť, ktorá môže poškodiť alebo brániť normálnemu fungovaniu sietí, systémov alebo počítačových zariadení skupiny Lifull Connect Group alebo tretích strán.

 

 • Používa sa na komerčné alebo propagačné účely, nesúvisí so zverejnením alebo aktivitami spoločnosti Lifull Connect Group a je opakovane uverejňovaná (spam).

 

 • Používa sa na účely súvisiace s nelegálnou činnosťou.

 

V tejto súvislosti môžeme zablokovať používateľov, ktorí porušujú vyššie uvedené pravidlá, takže už nebudete môcť komentovať. Spoločnosť Lifull Connect Group si vyhradzuje právo informovať príslušné orgány vrátane súvisiacich údajov s cieľom nájsť autora akéhokoľvek komentára, ktorý porušuje súčasnú legislatívu.

 

Sociálne médiá ponúkajú rôzne funkcie, ktoré umožňujú používateľom komunikovať s inými používateľmi, ako je napríklad komentovanie alebo poskytovanie názorov na komentáre iných používateľov. Musíte pochopiť, že všetky tieto interakcie budú verejné v závislosti od vašich nastavení a môžu ich vidieť tretie strany, ktoré sú registrované v sociálnych sieťach, a nemôžeme kontrolovať používanie týchto informácií inými používateľmi sociálnych sietí. Napríklad odosielanie nevyžiadaných správ. Preto nie sme zodpovední za takéto použitie tretími stranami.

 

Fanpage na Facebooku

 

V spoločnosti Lifull Connect Group používame facebookové stránky, za ktoré sme spoločne zodpovední spolu so spoločnosťou Facebook Ireland Limited alebo s ktorýmkoľvek z jej následných obchodných názvov (ďalej len “FB”):

 

Ako spoloční kontrolóri analyzujeme len využitie našej FB webovej stránky. FB vám prostredníctvom svojich zásad ochrany osobných údajov poskytuje informácie týkajúce sa takéhoto zaobchádzania, ktoré nájdete tu:

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

 

FB poskytuje aj podstatnú časť našej zmluvy ako spoluriaditelia, ktorú momentálne nájdete pod týmto odkazom:

 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

 

V rámci FB štatistickej služby dostávame len anonymizované štatistické údaje a nemáme prístup k osobným údajom spracúvaným FB pre túto službu. Právnym základom spracúvania anonymizovaných štatistických údajov je oprávnený záujem, ktorý máme na získavaní ďalších informácií o záujmoch návštevníkov našich FB stránok.


Súťaže a lotérie

 

 

Keď sa zúčastníte lotérií alebo súťaží organizovaných na našich profiloch alebo stránkach sociálnych médií, budú regulované zákonnými základmi alebo všeobecnými podmienkami súťaže alebo lotérií.

 

V týchto prípadoch budú osobné údaje, ktoré poskytnete, spracované za účelom spravovania vašej účasti v príslušnej súťaži alebo žrebovaní. Aby sme sa mohli zúčastniť, potrebujeme, aby ste poskytli aspoň svoje kontaktné údaje. Tieto údaje budú povinné, ak sa chcete zúčastniť a budú uvedené vo formulári alebo podmienkach súťaže alebo žrebovania.

 

Vaše údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami okrem:

 

 • Zo zákonnej povinnosti

 

 • V prípade výhercov budú ich údaje (meno a priezvisko) zverejnené v súlade s ich súhlasom alebo s oprávnenými záujmami spoločnosti Lifull Connect Group, čo zaručuje transparentnosť súťaže alebo žrebovania, a to všetko v závislosti od platných právnych predpisov v každej konkrétnej krajine.

 

 • V prípadoch, keď je predkladateľom ceny alebo daru tretia strana a je potrebné, aby cenu zaslal priamo usporiadateľ, vaše údaje budú oznámené promotérovi. V tomto prípade vás o takejto komunikácii budeme vopred informovať.

 

 

Údaje budú uchovávané po dobu trvania súťaže alebo žrebovania a následne podľa zákonom stanovených lehôt. Napríklad v niektorých krajinách si ho môžeme ponechať 4 roky z daňových dôvodov.

Lifull Connect integruje obsah rôznych webových stránok s klasifikovanými reklamami na našej platforme a nasmeruje kvalitnú návštevnosť ich reklám. Okrem toho sme schopní generovať dodatočnú návštevnosť zaslaním správnej reklamy správnemu používateľovi v správnom čase prostredníctvom našich natívnych reklamných produktov. Používame automatizované rozhodovacie postupy, aby sme reagovali na vaše voľby vo vyhľadávači platformy, aby sme mohli poskytovať služby podľa právneho oznámenia a ponúkať vám kvalitné a uspokojivé služby, ktoré sú v súlade s vaším vyhľadávaním.

 

Vytvárame aj používateľské profily. Na tento účel používame súbory cookie (ak ste dali svoj súhlas) a podobné technológie, ktoré nám umožňujú zhromažďovať informácie o vyhľadávaniach, ktoré ste vykonali, reklamách alebo sekciách, na ktoré ste klikli, posledných reklamách, ktoré ste navštívili, alebo reklamách, ktoré sme vám ukázali na našich webových stránkach. Tieto informácie nám umožňujú napríklad zobraziť vám návrhy, ktoré sú podobné vašim vyhľadávaniam alebo navštíveným reklamám, alebo vám zobrazovať prispôsobené reklamy súvisiace s vašimi vyhľadávaniami. Mohli by sme tiež uložiť vašu pseudonymizovanú IP adresu, aby sme vám mohli posielať komerčné oznámenia na základe vašej polohy.

Platforma obsahuje odkazy na iné typy webových stránok, aplikácií alebo platforiem, ktoré považujeme za potenciálne informačné a užitočné pre vás. Majte však na pamäti, že nepodporujeme ani neodporúčame obsah a / alebo služby, ktoré sú v nich uvedené, a že nenesieme zodpovednosť za ich zásady ochrany osobných údajov alebo podmienky používania. V tejto súvislosti vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok, ktoré môžete navštíviť. Pamätajte, že ustanovenia uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú len na osobné údaje zhromaždené a/alebo spracované spoločnosťou Lifull Connect.

Vaše osobné údaje použijeme len tak, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sa uplatňujú v čase zhromažďovania vašich osobných údajov. Spoločnosť Lifull Connect si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto zásady ochrany osobných údajov zverejnením uvedených zmien na našej platforme. Preto vám odporúčame, aby ste si pri každom vstupe na platformu skontrolovali zásady ochrany osobných údajov. Môžete určiť, či sa takáto revízia uskutočnila, odkazom na dátum poslednej aktualizácie tejto politiky. Používanie platformy po zmenách znamená ich prijatie.

 

Ak sa kedykoľvek rozhodneme použiť osobné údaje na iné účely, ako je uvedené v čase zhromažďovania, oznámime vám toto rozhodnutie e-mailom za predpokladu, že máme vašu e-mailovú adresu. V prípade potreby vášho súhlasu budete mať možnosť tieto nové účely alebo nie.

 

Ak bude niektorá z doložiek v týchto Zásadách ochrany osobných údajov odstránená alebo považovaná za neplatnú, neovplyvní to zvyšok podmienok, ktoré zostanú z času na čas plne platné a účinné podľa nariadení platných.

27. septembra 2023

English | Slovensko