Ho Chi Minh

Miss Ao Dai Building, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam